ВАЖНО ЗА ДИАМАНТИТЕ

Пазарът е залят със синтетични диамантиСинтетични или естествени диаманти?

Диамантът, “кралят” на скъпоценните камъни, е изправен в последните години пред нови предизвикателства – все по-масовото навлизане на синтетични диаманти на пазара и тяхното неетично неразкриване.
Нека отговорим на някои основни въпроси, които ще ни дадат повече яснота и могат да ни предпазят от неразумна инвестиция или измама при покупката на диаманти и диамантени бижута.

Какво е синтетичен диамант?

Синтетичният диамант е диамант създаден от човека в лабораторни условия със същите химични и оптични свойства като естествените диаманти.

Как се произвеждат синтетичните диаманти?

Първият синтетичен диамант с ювелирно качество е създаден в заводите на Дженерал Електрик в САЩ през 1971г. От тогава до сега технологиите се развиват ускорено и огромни усилия се полагат за усъвършенстване на синтезирането на кристали и намаляването на производствените разходи, за да достигнат диамантите качество, което може да се използва масово в ювелирната индустрия. Първоначалните опити през 50-те години на миналия век за създаването на синтетични диаманти са свързани единствено с необходимостта от прилагането им в различни индустрии като машиностроене, електроника и медицина, но от тогава до днес нещата са се променили изцяло.
Съществуват два метода, по които се създават синтетични диаманти: CVD (Chemical Vapor Deposition) и HPHT (High pressure, high temperature).
CVD методът изгражда диамантения кристал като използва ниско налягане и висока температура, в която газовете кристализират. Създаден през 50-те години на миналия век, днес това е методът, който търпи най-бързо развитие и създава най-големи трудности за идентифициране на синтетичните от естествените кристали, освен ако не бъдат изследвани във високо-технологично оборудвана лаборатория.
HPHT синтезът, също създаден през 50-те, използва високо налягане и висока температура от разтопен метал и диамантен зародиш, който да инициира растежа на кристала. HPHT методът много по-близко пресъздава условията, при които се формират естествените диаманти в недрата на Земята, отколкото CVD синтезът.

Колко дълго отнема растежът на синтетичния диамант?

За разлика от естествените диаманти, които се изграждат и престояват в земята в течение на милиони години, синтетичните от своя страна се създават в лаборатории за много кратък период от време – обикновено около две до три седмици. 

Можем ли да различим синтетичните диаманти само с помощта на лупа или микроскоп, при условие, че имат същите оптични и химични свойства като естествените?

Отговорът на този въпрос за съжаление е НЕ. В случаите на HPHT синтезиране на кристали се появяват някои особени метални включения, които могат да бъдат визуален индикатор за създаден в лаборатория кристал, но с напредването на технологията, тези включения са много по-малки и незабележими. Що се отнася до втория метод – CVD, при него наблюдаваме изключително висока чистота на кристалите, което прави практически невъзможно да определим произхода на кристала без изследване във високо-технологична лаборатория. На пазара съществува различно оборудване за проверка на диаманти, базирани на флуоресценция или на друг принцип, което обаче дава само първоначална информация дали има съмнение кристалът да е със синтетичен произход, но не могат да потвърдят и определят на сто процента, особено в случаите на CVD кристали. Особено голям проблем за търговците на диаманти и производителите на бижута, а респективно и за крайния клиент, представлява проверката на най-малките размери диаманти – така наречените „melee”, поради малкия им размер и огромното количество. Освен визуалните доказателства, които може да потърсим евентуално в един кристал и само опитен гемолог би могъл да ги отличи, то всеки диамант има нужда от химичен и спектроскопски анализ, за да можем да потвърдим точно неговия произход на създаване.

Как синтетичните диаманти влияят на пазара и конкретно на нас като потребители?

Последните години диамантената индустрия наистина е изправена пред новото предизвикателство на все по-голямо производство и по-добро качество на синтетичните диаманти, които заливат пазара. На последния голям форум на световно ниво през октомври 2017г., на който се събраха лидери и експерти в диамантената индустрия от цял свят в Дубай – Dubai Diamond Conference, беше отделен специален панел за дискусии на тема синтетични диаманти. Президентът на Световната федерация на диамантените борси – г-н Ърни Блом сподели следното по темата: “Ние нямаме проблем със съществуването на синтетичните диаманти като отделна пазарна ниша, а само със смесването на синтетични и естествени камъни и неразкриването им с цел измама от неетични диамантени дилъри и компании.” Все пак цената на един синтетичен диамант далеч не достига тази на естествените, отчитайки параметрите, по които се определя стойността на диаманта.
Синтетичните диаманти са част от съвременното развитие на бижутерийния бизнес и не биха представлявали проблем ако бяха винаги точно идентифицирани и разкривани, така че купувачът да може да вземе информирани решения, а да не бъде подвеждан и измамен. Големите лаборатории като GIA, HRD и други разполагат с най-модерното оборудване за тестване на диаманти и продължават да го усъвършенстват, така че сертифицирането на камъните винаги е добра идея.

Cъветите ми са:

- да се доверяваме само и единствено на утвърдени в бизнеса лица, с история и доказана добра практика в диамантената търговия;
- да задаваме въпроси и да се консултираме с независими експерти преди покупката;
- да купуваме диаманти, които притежават международен лабораторен сертификат.

Дали ще изберем диамантът, създаден от природата преди милиарди години, носещ в себе си частица от непознатите земни недра или постижението на човека да пресъздаде същите геологични условия и да сътвори съвършен диамантен кристал в лаборатория е въпрос на личен избор, но той трябва винаги да бъде информиран.Мария Иванова
Дипломиран гемолог
GG, AJP, Graduate Pearls GIA
Януари 2018