КУРСОВЕ ЗА ДИАМАНТИ

 

Израелски институт за изучаване на диаманти


Идеята на учебния център е да представи в България, израелски Институт за Изследване на Диаманти IDS и да предаде натрупания в продължение на дълги години опит в производството и оценяването на диаманти, както и да подготви дипломирани специалисти с практически умения в тази област. В продължение на 30 години институтът подготвя специалисти за диамантената индустрия и експерти за диамантената борса. Провеждайки научни изследвания и разработки, иновативните технологии се прилагат директно в производството. На базата на този опит учените са създали  уникална програма за обучение, която позволява теоретичните знания утвърдени в производството да бъдат приложени на практика, чрез личен опит на учениците в работата непосредствено с диаманти. 

Програмата съдържа теоретичен материал, в който подробно се изучават световните системи на класификация на диаманти и паралелите между тях. Оценката се извършва не само по 4-те традиционни параметъра от системата 4С, а по 10 показателя, определящи стойността на диамантите. Тези параметри са най-високият световен стандарт за съвременен  сертификат.
Изучават се класификации по форми,  видове на шлифовка, оптични и физични свойства на диаманта, линейни, ъглови параметри и пропорционалните зависимости между тях, качествени, цветови и други оптични характеристики. В програмата на курса вече е включено изучаване на система Sarin. Това е единствената система, която е призната и се използва при оценяването на диаманти в Американския Гемологичен Институт GIA.


Система Sarin за оценка на диаманти

Получените теоретични знания се прилагат на практика, като неразделна част от обучението. На края курсистите държат изпит пред представители на израелския Институт за Изследване на Диаманти. Успешно представилите се получават диплом за експерт-оценители, който са признава в цял свят.

 

 


Курсът се провежда непрекъснато, по групи през седмицата.
Времетраенето на стандартния курс е от 100 до 150 учебни часа.

Стандартен курс  - 3500€
Индивидуален курс  - 5000€
Съботно-неделен курс - 6000€
Индивидуален съботно-неделен курс - 7500€


Наученото при нас може да бъде използвано не само в диамантената индустрия (находища, производство, борсите), но и в ювелирното производство, банковата и застрахователна дейност, митническото дело, бижутерските магазини и заложни къщи.