ШЛИФОВКА

Шлифоването на диаманти е една от най-интересните и творчески професии изискващи любов и уважение към природата и създадените от нея минерали. Човешката сръчност, знания и стремеж към прекрасното, превръщат суровия кристал във венец на красота и съвършенство. Най-модерните технологии улесняват и подобряват постигането на тази сложна задача. В това видео са представени съкратените процеси на обработката на диаманти, но на практика те са свързани с тежък човешки труд и големи творчески усилия. 

Целият цикъл на обработката, от суров кристал до брилянт изисква усилията на много професии. Те са взаимосвързани и стриктно подредени в технологичния процес. Кратко описание на технологията представяме на Вашето внимание:


01. Изследване на кристала

Според формата на кристала, големината, външни и вътрешни дефекти, използвайки компютърна система, технолог определя бъдещите параметри на диаманта, които са баланс между максималното тегло и най-високото качество. Задачата е ефективно използване на скъпоценната суровина, намалявайки неизбежния процент на загуба. Този процент варира от 50% понякога до 70%.

 

 

02. Рязане

В изпълнение на тази задача, кристали с формата на октоедър се подлагат на процес на рязане.
Преди това кристалът се маркира с лазер, който посочва мястото за разрез. Има и други форми на диаманти, които не се разрязват. Съществуват форми на кристали, които се разцепват.

 

 

03. Оформяне на базов фацет

Следващият процес е оформяне на първи базов фацет-площадка. От него зависи последващото ефективно планиране на кристала.

 

 

04. Окръгляне

Според тази площадка, кристалът се окръгля, доближавайки се до строго определен диаметър.
Това е един от най-отговорните процеси в производството. От огромното многообразие на природни форми на кристали при окръглянето специалистът трябва да запази максимален диаметър на бъдещият диамант.

 

 

05. Чернова шлифовка

Минавайки следващата операция, т.н. чернова шлифовка, кристалът придобива форма, близка до готов диамант с оформени павилион и корона.

 

 

06. Полиране

Следващият процес - полиране е най-сложен и отговорен. Нито една модерна техника не може да осъществи тази задача на ниво, което осигурява човешката сръчност, творчество и знания. Тук се постигат идеалните пропорции, съвършена симетрия и полировка. Всъщност тези параметри, заедно с качествените характеристики на самия кристал, определят стойността на диаманта и неговите изключителни оптични свойства.
Зад лесното описание на производствения процес в който обикновен кристал на диамант, се превръща в диамант със съвършени форми, блясък и красота, стои изключително тежък човешки труд.